Admin IPGKDA

Hanya untuk kegunaan Admin Portal IPG Kampus Darulaman sahaja

Admin Login

Admin Login

 Pensyarah Cemerlang (PC)

Kedoktoran | Pensyarah Cemerlang | Adiguru | Munsyi

 
PENSYARAH CEMERLANG DG54

DR. HJH. NOR HAYATI BT. HJ. MT. ALI
Jabatan Sains dan Matematik

Doktor Pendidikan Ed.D – Pengurusan Pendidikan (UNISEL)
M.Ed - Pendidikan Matematik (UKM)
Dip. Ed - Pendidikan Matematik (UKM)
B.Sc – Statistik (UKM)

Kepakaran : Pengajaran Matematik & Statistik, Aplikasi ICT dalam P &P Matematik dan Statistik, Penyelidikan Pendidikan.

norhayatia@ipda.edu.my

   

DR. HJ. ISMAIL BIN SAID
Jabatan Sains Sosial

Doktor Falsafah, PhD (USM)-Pengajian Sejarah
Ijazah Sarjana  Sastera (UKM)-Pengajian Sejarah
Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (UM)-Sejarah dan Geografi
Diploma Pendidikan (UM)-Sejarah dan Geografi

Kepakaran: Pengajian Sejarah, Penyelidikan Sejarah, Pedagogi Sejarah dan Rekabentuk Kurikulum Sejarah IPG

ismailsaid@ipda.edu.my

  PENSYARAH CEMERLANG DG52

CIK KHOR CHENG HOON
Jabatan Bahasa (Pengajian Cina)

Sarjana Psikologi Pendidikan (UPM)
Sarjana Muda Bahasa Dan Linguistik  dengan Pendidikan (Bahasa Cina) (UM)
Diploma Pengurusan Pendidikan Komuniti Kohort 4/99  (IAB)

Kepakaran:  Bahasa Cina

khor@ipda.edu.my

   

PN. MALAR ARASI A/P SUNDARAM
Jabatan Sains Sosial

Sarjana Pentadbiran Perniagaan(Keusahawanan) UUM
Sarjana Pendidikan(TESOL) USM
Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan(Ekonomi) USM
Sijil Perguruan Asas Bahasa Inggeris Sekolah Menengah (MPIK)

Kepakaran:  Reka Bentuk & Teknologi

malar_arasi@ipda.edu.my

   

DR. SIRI SENA BIN BABA HAMID
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UiTM) - Information Management
Ijazah Sarjana Sains (UiTM) - Information Management
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Hons. (UiTM) - Education Resource Centre Management
Dip. Perguruan Khas (IPDA) - Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Khas (IPDA) - Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Asas (MPPP) - Pengajian Melayu

Kepakaran: Information Literacy in Research Process, Information Management, Bibliometrics, Research Methodology in Education

sirisena@ipda.edu.my

   

EN. GOPALAKRISHNAN RAMASAMY
Jabatan Bahasa

Ijazah Sarjana Pendidikan (USM)
Ijazah Sarjana Muda Sastera (UM)

Kepakaran: Pengajian India

gopalakrishnan@ipda.edu.my

   

PN. HJH HARLINA BINTI ISHAK A.M.K , B.C.K
Jabatan Pendidikan Khas

Sarjana Pendidikan - Pendidikan Awal Kanak-Kanak (UPSI)
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian - Pendidikan Khas (UKM)
Diploma Perguruan Khas - Pendidikan Khas Pemulihan (IPDA)
Sijil Perguruan Asas - Pengajian Melayu (MPTI)

Kepakaran : Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran, Masalah Penglihatan) , Pendidikan Pemulihan Khas, Pendidikan Awal Kanak-Kanak

harlina@ipda.edu.my

   

DR. MASHIRA  BINTI  YAHAYA
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah, PhD (USM) – Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UUM) - Pengurusan Pendidikan
Diploma Pendidikan (Kepujian) (UM) – Ekonomi
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) (UM) – Pentadbiran Awam

Kepakaran: Psikologi Pendidikan, Kajian Kualitatif, Pembinaan Modul  Bimbingan/Latihan/Motivasi

mashira@ipda.edu.my

   

TN. HJ. BUKHARI SHAFIE
Jabatan Pengajian Melayu

Sarjana Bahasa Melayu (USM)
Sarjana Muda - Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (UPM)

Kepakaran : Pendidikan Bahasa Malaysia

bukhari@ipda.edu.my

   
DR. HJ. AMIR BIN JUHARI
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah Ph.D (UPM) – Bahasa Melayu (Pragmatik)
Ijazah Sarjana Sastera (UPM) - Bahasa Melayu
Ijazah Sarjana Muda (UPM)- Bahasa dan Linguistik

Kepakaran : Bahasa dan Linguistik Melayu

amirjuhari@ipda.edu.my

   
 
PENSYARAH CEMERLANG DG48

EN. HAMZAH BIN OMAR
Jabatan Sains Sosial

Sarjana Pengajian Penerbitan (UM)
Sarjana Muda Pendidikan - Seni (UPSI)

Kepakaran : Pendidikan Seni Visual

hamzah@ipda.edu.my

   

PN. NOORAZURA BINTI MOHD MAKHTAR
Jabatan Bimbingan dan Kaunseling

Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UPSI)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling (UPSI)
Diploma Pembangunan Manusia (UPM)

Kepakaran : Bimbingan dan Kaunseling

noorazura@ipda.edu.my

   

PN. HARIYANTI BINTI ABD HAMID
Jabatan Ilmu Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan) - UUM
Sarjana Muda Syariah dan Kehakiman -USIM
Diploma Pendidikan -IPGK Perlis

Kepakaran : Psikologi Pendidikan, Falsafah Pendidikan dan Pengajian Profesional.

hariyanti@ipda.edu.my

   

DR. JULINAMARY A/P A.PARNABAS
Jabatan Bahasa

Doktor Falsafah Ph.D (TESOL) - Universiti Sains Malaysia
Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL) - Universiti Pendidikan Sultan Idris
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL) - Universiti Pendidikan Sultan Idris
Sijil Perguruan Asas (Bahasa Inggeris) 1996 - Maktab Perguruan Raja Melewar

Kepakaran : Research Methodology In TESL

julinamary@ipda.edu.my

   

PN. MIMI RITA @ AISHAH BINTI TAJUDDIN
Jabatan Bahasa

Master of Human Sciences (Teaching English as a Second Language) - International Islamic Univiersity Malaysia 
Bachelor of Arts (English Language) - Universiti Putra Malaysia
Sijil Perguruan Asas Sekolah Rendah (Pengajian Inggeris) - Maktab Perguruan Perempuan Melayu, Melaka

Kepakaran: Teaching Listening in a Second Language dan Pre-Service Teachers' Oral Presentation Anxiety and Self-Efficacy

mimirita@ipda.edu.my