Admin IPGKDA

Hanya untuk kegunaan Admin Portal IPG Kampus Darulaman sahaja

Admin Login

Admin Login

 



 

Pensyarah Pakar - Kedoktoran PhD dan EdD

Kedoktoran | Pensyarah Cemerlang | Adiguru | Munsyi

DR. AHMAD SOBRI BIN SHUIB
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UM) - Perkembangan Kurikulum
Ijazah Sarjana Pendidikan (UM)- Perkembangan Kurikulum
Ijazah Sarjana Muda Hons (USM) - Kesusasteraan/Sejarah
Sijil Perguruan Asas (MP Sri Pinang, PP)

Kepakaran : Kurikulum Dan Pengajaran, Kurikulum Masa Depan, Kurikulum Dan Teknologi. Kajian Masa Depan, Pedagogi Dan Psikologi

sobri@ipda.edu.my

   

DR. MAHERAN BINTI BAHARUM
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (USM). - Geografi
Ijazah Sarjana Pendidikan - Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda (Geografi)

Kepakaran : Psikologi Pendidikan/Pedagogi dan Geografi

maheran@ipda.edu.my

 

DR. HJH. NOR HAYATI BINTI HJ. MT. ALI
Jabatan Sains dan Matematik

Doktor Pendidikan Ed.D (Universiti Selangor) – Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Pendidikan (UKM) - Pendidikan Matematik
Dip. Pendidikan (UKM) - Pendidikan Matematik
Ijazah Sarjana Muda (UKM) – Statistik

Kepakaran : Pengajaran Matematik & Statistik, Aplikasi ICT dalam P &P Matematik dan Statistik, Penyelidikan Pendidikan.

norhayatia@ipda.edu.my

 

DR. HJ. ZAKARIA BIN ABDULLAH
Jabatan Pendidikan Islam & Moral

Doktor Falsafah Ph.D (UKM) – Pendidikan Islam
Ijazah Sarjana Pendidikan (USM) - Pengajian Kurikulum
Ijazah Sarjana Muda Hons (UM) - Usuluddin
Diploma Pendidikan KPLI (KPM: Maktab Perguruan Islam) – Pengajian Islam

Kepakaran : Pendidikan Islam, Pedagogi, Penyelidikan

zakaria@ipda.edu.my

 

DR. AZIZAH BINTI SARKOWI
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) – Pendidikan
Ijazah Sarjana Sains (UUM) - Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Hons (UUM) - Teknologi Maklumat
Diploma Pendidikan (KPM: Institut Perguruan Darulaman) – Teknologi Maklumat

Kepakaran : Penilaian Program, Psikologi Pendidikan, Penyelidikan Kuantitatif, ICT dalam Pendidikan.

azizahs@ipda.edu.my

 

DR. HJH. KHALIJAH BINTI AHMAD
Jabatan Sains Sosial

Doktor Falsafah Ph.D (UPSI) – Pengajian Sejarah Seni
Ijazah Sarjana Pendidikan (UPSI) – Pendidikan Seni Visual
Diploma Pendidikan Seni (UiTM)
Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (UiTM)

Kepakaran : Sejarah Seni, Pendidikan Seni Visual Dan Seni Halus

khalijah@ipda.edu.my

 

DR. AZMAN BIN FADZIL
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (USM) – Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Sains Teknologi Maklumat (UUM) - Teknologi Maklumat
Diploma Pendidikan (KPM: Institut Perguruan Darulaman) – (Ekonomi/ Akaun)

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam (UUM) – Pentadbiran

Kepakaran : Multimedia, Rekabentuk Instruksional, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan, Pembangunan Perisian, Pembangunan Web, Digital Classroom

admin@ipda.edu.my

 

DR. HJH. NOOR ZILA BT MD. YUSUF
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah Ph.D (UPM) – Bahasa Melayu (Psikolinguistik)
Ijazah Sarjana Sastera (UPM) - Bahasa Melayu (Linguistik)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (UPM)- Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

Kepakaran : Bahasa dan Linguistik Melayu

noorzila@ipda.edu.my

 

DR. JULINAMARY A/P A.PARNABAS
Jabatan Bahasa

Doktor Falsafah Ph.D (TESOL) - Universiti Sains Malaysia
Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL) - Universiti Pendidikan Sultan Idris
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL) - Universiti Pendidikan Sultan Idris
Sijil Perguruan Asas (Bahasa Inggeris) 1996 - Maktab Perguruan Raja Melewar

Kepakaran : Research Methodology In TESL

julinamary@ipda.edu.my

 
DR. ISMAIL BIN YAAKOB
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Doktor Falsafah Ph.D (USM) –Pendidikan Jasmani dan Sukan
Ijazah Sarjana (UUM) - Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda (UM) - Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Diploma Perguruan Khas - Pendidikan Jasmani (MPSAH)/ Sijil Perguruan Asas Pengajian Melayu (MPIP)

Kepakaran : Pendidikan Jasmani

ismail@ipda.edu.my

 
DR. HJ. AMIR BIN JUHARI
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah Ph.D (UPM) – Bahasa Melayu (Pragmatik)
Ijazah Sarjana Sastera (UPM) - Bahasa Melayu
Ijazah Sarjana Muda (UPM)- Bahasa dan Linguistik

Kepakaran : Bahasa dan Linguistik Melayu

amirjuhari@ipda.edu.my

   

DR. SIRI SENA BIN BABA HAMID
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UiTM) - Information Management
Ijazah Sarjana Sains (UiTM) - Information Management
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Hons. (UiTM) - Education Resource Centre Management
Dip. Perguruan Khas (IPDA) - Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Khas (IPDA) - Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Asas (MPPP) - Pengajian Melayu

Kepakaran: Information Literacy in Research Process, Information Management, Bibliometrics, Research Methodology in Education

sirisena@ipda.edu.my

   

DR. MOHD ZAINI BIN MD ZAIN
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah Pengajian Islam, Ph.D (USM) - Al-Quran Dan Al-Sunnah
Ijazah Sarjana Pengajian Islam (UKM) - Al-Quran Dan Al-Sunnah
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam (UM) - Pendidikan Islam & Bahasa Arab
Diploma Pengajian Islam (KUSZA) - Al-Quran Dan Al-Sunnah

Kepakaran: Pengajian Islam, Pengajian Al-Quran, Pendidikan Al-Quran, Pengajian Tafsir Al-Quran dan Bahasa Arab.

mzaini@ipda.edu.my

   

DR. HJH. AMANI BINTI ABDULLAH MUBARAK
Timbalan Pengarah

Doktor Pendidikan, Ed.D (USM) - Pendidikan Sains
Ijazah Sarjana Sains Teknologi Maklumat & Komunikasi (UUM) - Teknologi Maklumat & Komunikasi
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Hons. (UM) - Fizik

Kepakaran: Trends in International Mathematics & Science Study (TIMSS) - Science Study, Multilevel Data Analysis, Secondary Data Analysis, Hierarchical Linear Modelling

amani@ipda.edu.my

   

DR. RAHIMAWATI BINTI ABD RAHIM
Jabatan Sains dan Matematik

Doktor Falsafah, Ph.D (USM) - Pendidikan Sains
Ijazah Sarjana Pendidikan, M.Ed (USM) - Pendidikan Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan, Hons. (UM) - Fizik / B. Melayu

Kepakaran: Pendidikan Isu Sosiosaintifik, Kesepaduan Nilai Islam dalam Pendidikan Sains, Pembinaan Modul Pembelajaran

rahimawati@ipda.edu.my

   

DR. MOHAMMAD AKHIR BIN WAHAB
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah, Ph.D (USM) - Usuluddin - Pengajian al-Quran & Hadith
Ijazah Sarjana (UM) - Usuluddin - Pengajian al-Quran & Hadith
Ijazah Sarjana Muda Kepujian (UM) - Usuluddin

Kepakaran : Pengajian/Pendidikan Islam, Pengajian Hadith Institusi, Pendidikan Hadith

makhir@ipda.edu.my

   

DR. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah, Ph.D (UUM) - Reka bentuk dan Pembangunan Kurikulum
IjazahSarjana Pendidikan (UPSI) - Ekonomi
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (UM) - Pentadbiran Awam
Diploma Pendidikan (IPDA) - Ekonomi Asas

Kepakaran: Reka bentuk dan Pembangunan Model/Modul (DDR), Kurikulum Dan Pengajaran, Kurikulum Masa Depan, Kajian Masa Depan, Pedagogi Dan Psikologi.

nidzam@ipda.edu.my

   

DR. MAHAYA BINTI SALLEH
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah, Ph.D (USM) – Psikometrik dan Penilaian Pendidikan
Ijazah Sarjana Pendidikan (USM) -  Psikometrik dan Pengujian Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Hons (UiTM) – Komunikasi Massa (Kewartawanan)
Diploma Kajian Sebaran Am (ITM) - Kewartawanan
Diploma Pendidikan KPLI – Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim

Kepakaran:  Pentaksiran, Pedagogi, Penyelidikan (instrumentation and validation)

mahaya@ipda.edu.my

   

DR. HJH. AMANI BINTI DAHAMAN@DAHLAN
Jabatan Bahasa Arab

Doktor Falsafah, Ph.D (UM) – Pendidikan Bahasa Arab
Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UUM) - Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Hsc (UIAM) – Bahasa Arab
Diploma Pendidikan (UIAM) – Bahasa Arab & Pengajian Islam

Kepakaran : Reka Bentuk dan Pembangunan Modul (DDR), Modul Pembelajaran, Pendidikan Bahasa Arab, Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif (Teknik Delphi dan Penilaian Kepenggunaan)
 
amanidahaman@ipda.edu.my

   

DR. JAZMI BIN MD ISA
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah, Ph.D (UUM) – Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah Agama
Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UUM) - Pengurusan dan Kepimpinan
Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Kesusasteraan Arab Hsc (Al-Azhar Cairo) – Bahasa Arab
Diploma Pendidikan (UIAM) – Bahasa Arab & Pengajian Islam

Kepakaran :Kesusasteraan  Arab, Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah Agama
 
jazmi@ipda.edu.my

   

DR. MASHIRA  BINTI  YAHAYA
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah, Ph.D (USM) – Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UUM) - Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) UM – Pentadbiran Awam
Diploma Pendidikan (Kepujian) UM – Ekonomi

Kepakaran :Psikologi Pendidikan, Psikologi Islam, Metodologi Kualitatif (Manual), Pembinaan Modul Bimbingan/Motivasi
 
mashira@ipda.edu.my

   

DR. HJH. SABARIAH BINTI MORAD
Jabatan Bahasa

Doktor Falsafah, Ph.D (Manchester Metropolitan University, United Kingdom) - Education
Ijazah Sarjana Pendidikan - (USM)
Bachelor of Education (Hons) TESOL - (University of Manchester, United Kingdom)
Diploma in ESL - (UM)
Sijil Perguruan Asas - PSR-PI (MPSAH)

Kepakaran: TESOL, ELT Methodology, Qualitative Research

sabariah@ipda.edu.my

   

DR. HJ. ZAKARIA BIN MOHD ARIF
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah, Ph.D (UUM) –Pendidikan
Ijazah Sarjana Sains (UPM) - Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda (UKM) - Pentadbiran Perniagaan (Hons)
Diploma Pendidikan, Hons – MPT – Akaun/Perdagangan
Diploma Pengajian Al Quran, Hons – Institut Pengajian Ilmu Islam

Kepakaran: Penyelidikan Kuantitatif, Kepimpinan, Pentaksiran.

zakaria_arif@ipda.edu.my

   

DR. HJH. HASHIROH BINTI HUSSAIN
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah, Ph.D (UUM) – Multimedia
Ijazah Sarjana Sains (UUM) – Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Sains (UKM) – Sains Komputer
Diploma Pendidikan (IPDA) – Teknologi Maklumat

Kepakaran: Multimedia, Pembangunan Produk (Model & Media),  TMK dalam Pendidikan, Penyelidikan Kualitatif (Expert Review & Content Analysis) dan Kuantitatif , Aplikasi MS Office 

hashiroh@ipda.edu.my

   

DR. HJH. ROHANI BINTI SEMAN
Jabatan Sains Sosial

Doktor Falsafah, PhD (UPSI) – Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Ijazah Sarjana (USM) – Teknologi Pendidikan dan Multimedia
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (UPM) – Sains Rumahtangga
Sijil Perguruan Asas (MPTB) – Kemahiran Hidup (Ekonomi Rumahtangga)

Kepakaran : Pendidikan Ekonomi Rumahtangga, Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Rekabentuk dan Teknologi, SKM 5 dan VTOEM, Multimedia (Teknologi Pendidikan), Pembangunan Produk (Pembinaan Modul), TMK Dalam Pendidikan, Penyelidikan Kuantitatif (Kuasi).

rohani@ipda.edu.my

   

DR. SYED KHALID BIN SYED IDRUS@ SD ISKANDAR 
Jabatan Sains dan Matematik

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) – Penilaian Program
Ijazah Sarjana Pendidikan (UUM)- Kurikulum dan Pengajaran
Ijazah Sarjana Muda Hons (OUM) - Matematik
Sijil Perguruan Asas (MP Sri Pinang, PP)- PSR Bahasa Melayu

Kepakaran : Kurikulum Dan Pengajaran, Penilaian Program, Penyelidikan Kuantitatif, Pendidikan Matematik.

skhalid@ipda.edu.my

   

DR. NAZRI BIN HALIM
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) Pendidikan - Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Sains (UUM) Pengurusan Pendidikan - Psikologi
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Sijil Perguruan Asas (TESL) MPIP

Kepakaran : Psikologi Pendidikan,Pedagogi Pendidikan,Pengajian Melayu

nazrihalim@ipda.edu.my

   

DR. HJ. ISMAIL BIN SAID
Jabatan Sains Sosial

Doktor Falsafah, PhD (USM)-Pengajian Sejarah
Ijazah Sarjana  Sastera (UKM)-Pengajian Sejarah
Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (UM)-Sejarah dan Geografi
Diploma Pendidikan (UM)-Sejarah dan Geografi

Kepakaran: Pengajian Sejarah, Penyelidikan Sejarah, Pedagogi Sejarah dan Rekabentuk Kurikulum Sejarah IPG

ismailsaid@ipda.edu.my

   

Ts. DR. AIZUL FARED BIN MANSOR
Unit Pembangunan Latihan

Doktor Falsafah, PhD (USM) - Pengajian Kurikulum
Ijazah Sarjana  Sains (UUM) - Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian (USM) - Kejuruteraan Mekanik

Kepakaran: Pengajian Kurikulum - (Reka Bentuk dan Teknologi, Design Thinking, Online Project Based Learning, Articulate Storyline), Statistik R, Analisis Media Sosial dengan NodeXL, Penyelidikan Kuantitatif. 

aizul@ipda.edu.my

   

DR. ANG CHAI TIN
Jabatan Pendidikan Khas

Doktor Falsafah, Ph. D (USM) - Pendidikan Khas
Ijazah Sarjana Sains, MSC (UPM) - Bimbingan dan Kaunseling
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, (UKM) - Pendidikan Khas

Kepakaran: Pedagogi Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran, Pendidikan Seksualiti Kanak-Kanak Berkeperluan Khas, Pendidikan Inklusif, Reka Bentuk dan Pembinaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.

angct@ipda.edu.my

   

DR. WAN FADZLI BIN WAN HARON
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UiTM) - Sains Pengurusan Maklumat
Ijazah Sarjana (UM) - Sains Perpustakaan dan Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Hons (UiTM) - Pengurusan Pusat Sumber
Diploma Perguruan Khas (IPDA) - Pengurusan Pusat Sumber
Sijill Perguruan Asas (MPSP) - Pendidikan Sekolah Rendah/ Pengajian Ingeris

Kepakaran: Pengurusan Perpustakaan Komuniti, Pengurusan Pusat Sumber Sekolah, Literasi Maklumat, Teknologi Pendidikan

wanfadzli@ipda.edu.my

   

DR. HJ. MOHD ZAILANI BIN ISMAIL
Jabatan Bahasa Arab

Doktor Falsafah, PhD (UUM) - Pendidikan
Ijazah Sarjana Syariah (UM)
Ijazah Sarjana Muda Syariah (Yarmouk University, Jordan)
Diploma Pendidikan - Pengajian Islam (Menengah) - Institut Perguruan Islam Selangor Darul Ehsan

Kepakaran: Penilaian Program, Penilaian Kurikulum, Pengajian/Pendidikan Islam, Perbankan Islam, Mix Method Research

mzailani@ipda.edu.my

   

DR. MOHD NAZRI BIN HASHIM
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) Pembangunan/Pengurusan Sumber Manusia
Ijazah Sarjana Sastera (Hadith) (USM)
Ijazah Sarjana Muda Hons. (KUIM) Dakwah Dan Pengurusan Islam
Diploma Pendidikan KPLI (IPDA)

Kepakaran: Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Penyelidikan Kuantitatif

mohdnazri@ipda.edu.my

   

DR. FARIHAH BINTI HUSSAIN
Jabatan Bahasa Arab

Doktor Falsafah Ph.D (UKM) Pendidikan Bahasa Arab
Ijazah Sarjana Usulludin (UM) Tamadun Islam
Ijazah Sarjana Muda Hons. (UIAM) Bahasa Arab
Diploma Pendidikan KPLI (KPM) - Maktab Perguruan Islam Bangi - Bahasa Arab

Kepakaran: Pedagogi Bahasa Arab, Penyelidikan Kualitatif, Analisis Data Berbantukan Perisian ATlas Ti 8 dan Mendeley

farihah_hussain@ipda.edu.my

   

DR. RUSMAWATI BINTI OTHMAN
Jabatan Sains dan Matematik

Doktor Falsafah Ph.D (UUM)-Pendidikan
Ijazah Sarjana (USM)-Pendidikan Sains (Kimia)
Ijazah Sarjana Muda Hons (USM)-Bioteknologi/Pengurusan
Diploma Pendidikan (USM)-Biologi/Kimia

Kepakaran : Pendidikan  Pengukuran dan Pengujian, Penyelidikan kuantitatif, Pendidikan Kimia, Pentaksiran dan Rubrik Kemahiran Insaniah.

rusmawati@ipda.edu.my

   

DR. HJ. KHAIRU NUZUL @ MOHD. KHAIRUL NUZUL HASSAN
Unit Ko Kurikulum (GERKO)

Doktor Falsafah Ph.D (UPSI)-Rekabentuk dan Pembangunan Kurikulum TVET
Ijazah Sarjana Sains (UUM)-Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Hons (UTM)-Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)
Sijil Perguruan Asas (MPT) - Kaji Sawat Motor (Automotif)

Kepakaran : Rekabentuk dan Pembangunan Model (DDR), Pendidikan Teknik dan Vokasional

nuzul@ipda.edu.my